Talent beter benutten met passende cao-afspraken in 2022

14 december 2021 | Door redactie

In het cao-overleg in 2022 zijn afspraken nodig om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Werk moet aantrekkelijker worden voor nieuw én bestaand personeel. Dat schrijven de werkgeversverenigingen in de arbeidsvoorwaardennota 2022.

Jaarlijks adviseren de werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in een arbeidsvoorwaardennota over de cao-onderhandelingen in het komende kalenderjaar. De titel van de nota voor 2022 luidt ‘Geen talent onbenut: werken met krapte en onvoorspelbaarheid’. De werkgeverspartijen zien voor 2022 een gemengd beeld: gunstige economische vooruitzichten, maar ook een krappere arbeidsmarkt en aanhoudende onzekerheid door corona. Zoals wel vaker, pleiten de werkgevers voor maatwerk en flexibiliteit in de cao’s.

Talent vinden, benutten, versterken en belonen

Toch zijn er een aantal overkoepelende ambities voor het cao-overleg. Zo willen de werkgevers afspraken maken om al het talent op de arbeidsmarkt te benutten. De werkgevers willen er ook voor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om meer uren te werken (bijvoorbeeld met een ‘voltijdsbonus’), dat werknemers hun werk beter met privézaken kunnen combineren en dat de mogelijkheden voor leren en ontwikkelen verbeteren. Verder zijn de werkgevers voorstander van afspraken over een winst- en resultatendeling (artikel), zodat werknemers meeprofiteren als bedrijfsresultaten zich gunstig ontwikkelen. Meer dan voorheen zijn de thema’s in de nota niet alleen gericht op het cao-overleg, maar ook op het HR-beleid van organisaties en de afspraken die individuele werkgevers met een ondernemingsraad (OR) kunnen maken.

Discussie over flexibiliseren van loon in lastige tijd

Een advies uit de arbeidsvoorwaardennota (pdf) dat vakbonden tegen de borst stuit, is het maken van afspraken over de mogelijkheid om een arbeidsvoorwaarde (tijdelijk) aan te passen als een organisatie of sector onverhoopt in zwaar weer verkeert. Vorig jaar kwam ook al een crisisclausule ter sprake. Vakbond FNV noemt het plan om loon te flexibiliseren asociaal en symboolpolitiek. Werkgevers zouden regelmatig een crisis gebruiken voor structurele versoberingen, terwijl zij in een gunstige tijd de arbeidsvoorwaarden niet duidelijk verbeteren of met de koopkracht mee laten stijgen. FNV pleitte eerder voor prijscompensatie, maar daarin zien de werkgevers te veel risico’s. Hogere lonen zouden de arbeidsmarktkrapte ook niet oplossen. Met welke afspraken organisaties in 2022 uiteindelijk te maken krijgen, zal blijken bij de onderhandelingen per branche of organisatie.