U kunt beroep doen op oude cao-afspraken

28 juli 2011 | Door redactie

In Nederland zijn de meeste organisaties aangesloten bij een cao. In zo’n cao worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die voor een bepaalde periode gelden. Is de looptijd van de cao verstreken, dan worden nieuwe afspraken vastgelegd in een nieuwe cao. Maar in sommige gevallen blijven de oude cao-bepalingen gelden, ook al zijn in de nieuwe cao andere afspraken gemaakt. Hoe zit dat precies?

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oude, verlopen cao niet per definitie komen te vervallen als een nieuwe minimum-cao tot stand komt. Als werkgevers(organisaties) nieuwe cao-afspraken maken met werknemersorganisaties hoeft dit dus niet te betekenen dat nieuwe, minder gunstige bepalingen automatisch moeten worden gevolgd. Vanuit uw medezeggenschapsrol is het daarom belangrijk om te kijken of nieuwe afspraken uit een minimum-cao nadelig afwijken van de regelingen uit een oudere cao. Is dat het geval, dan kunnen werknemers zich mogelijk beroepen op gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oudere cao.

Doorwerking van de oude cao

In deze rechtszaak volgde de werkgever de cao Kinderopvang. Na opzegging van zijn lidmaatschap bij de werkgeversvereniging werd de werkgever lid van de Branchevereniging Kinderopvang Nederland (BKN). Zijn werknemers vielen vanaf dat moment onder een nieuwe cao. De werkgever vond daarom dat hij niet meer was gebonden aan de bepalingen in de cao Kinderopvang omdat de minimum-cao BKN van toepassing was. Volgens de Hoge Raad is dit in strijd met het recht. De gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oude cao komen dus niet te vervallen als een nieuwe minimum-cao tot stand komt. De werknemers konden zich dus blijven beroepen op gunstigere arbeidsvoorwaarden die in de eerdere cao kinderopvang waren vastgelegd. Als bepalingen uit een oude cao van kracht blijven – of er nu een nieuwe cao is of niet – dan wordt dat doorwerking genoemd.