Vakbond bezorgd om cao-onderhandelingen OR

14 januari 2015 | Door redactie

De vakbonden maken zich zorgen om situaties waarin de werkgevers onderhandelen met de OR over cao-afspraken. Iets wat onlangs nog bij een bank gebeurde. Vakbond De Unie geeft aan dat terwijl ondernemingsraden naast hun reguliere werk onderhandelen met de werkgever, dit voor de vakbonden het gebruikelijke werk is.

Onlangs bereikte de OR van de Van Lanschot Bank overeenstemming met de werkgever over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daardoor vallen de meeste werknemers van de bank nu niet meer onder de algemene banken-cao. Volgens de bank is er geen druk uitgeoefend op de werknemers, maar wil de bank de werknemers meer maatwerk bieden. Uit het onderhandelingsresultaat met de OR bleek dat werknemers € 200 en een salarisstijging van 0,5% kregen als zij kozen voor de nieuwe contractvorm.

In de toekomst niet meer met de vakbond onderhandelen

Volgens de vakbonden legt dat juist extra druk op de werknemers. Ook vinden de vakbonden het zorgelijk dat de organisatie niet met de vakbonden, maar met de OR heeft onderhandeld. Vakbond De Unie betwijfelt of de werknemers er zo op de lange termijn op vooruitgaan en vakbond FNV geeft zelfs aan dat de organisatie nu en in de toekomst niet meer met de vakbond hoeft te onderhandelen, omdat de OR dat nu kan doen.

OR als onderhandelingspartner bij cao-onderhandelingen

Doordat de OR de organisatie door en door kent, ziet de bank de onderhandelingen met de OR juist als een groot voordeel: de OR weet namelijk wat belangrijk is voor de bank. De OR wordt ook bijgestaan door externe adviseurs bij de onderhandelingen. In het bericht ‘Straks sluiten de ondernemingsraden de cao af’ kunt u lezen hoe werkgeversvereniging AWVN eerder al aangaf de OR als onderhandelingspartner voor cao-onderhandelingen te zien.

Wensen van de achterban communiceren naar de vakbond

Het overnemen van de cao-onderhandelingen van de vakbond is niet niks voor de OR. Daarvoor is namelijk volledige kennis van de arbeidsvoorwaarden vereist. Het is natuurlijk wel altijd een goed idee om de cao eens helemaal uit te pluizen en opvallende zaken, mogelijke verbeteringen of wensen van de achterban te communiceren naar de vakbond. Sta er wel bij stil dat als u besluit om vanuit de OR dit soort onderhandelingen met de bestuurder aan te gaan, u daarmee ook toekomstige OR-leden belast of uitdaagt.