Verwachte loonstijging in 2020 opvallend beperkt

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5%, zo blijkt uit de Macro Economische Verkenning (MEV) die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De stijging is opvallend beperkt, aangezien de werkloosheid momenteel historisch laag is.

17 september 2019 | Door redactie

Mede omdat de arbeidsmarkt vermoedelijk krap blijft en stabiliseert in 2020, is de verwachting dat de lonen die de sociale partners overeenkomen in de cao’s gemiddeld met 2,5% gaan stijgen in 2020. Ook voor dit jaar verwacht het CPB dat werkgevers gemiddeld 2,5% meer kwijt zijn aan de lonen. Het CPB vindt het vanwege de huidige arbeidsmarkt – waarin het lastig is om geschikt personeel te vinden – opvallend dat de lonen niet nog harder groeien dan ze nu doen.

FNV zet in op loonstijging van 5%

Vakbond FNV heeft laten weten bij de cao-onderhandelingen in 2020 in te zetten op een loonstijging van 5%. Deze vaste inzet van 5% hanteert de grootste vakbond van Nederland momenteel ook al tijdens de cao-onderhandelingen. Volgens de werknemersvereniging is de economische groei meer terechtgekomen bij organisaties en aandeelhouders dan bij werknemers. Of de lonen daadwerkelijk een stuk omhooggaan in 2020, zal blijken tijdens de cao-onderhandelingen.

AWVN: zet in op verbetering productiviteit

Werkgeversvereniging AWVN meldt in een reactie op de looneis van FNV dat cao-onderhandelaars in zouden moeten zetten op verbetering van de productiviteit per gewerkt uur in organisaties. Daarmee ontstaat er meer ruimte voor loonsverhogingen. Het maken van loonafspraken zou ook maatwerk moeten blijven. Wat wenselijk en verstandig is, verschilt immers per organisatie en bedrijfstak.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.