Voorlopig geen nieuwe cao’s door coronavirus

Verloopt binnenkort de cao waar uw organisatie aan gebonden is, dan hoeft u niet snel een nieuwe cao te verwachten. Het cao-overleg valt de komende tijd helemaal stil als gevolg van de coronacrisis, zo laat werkgeversvereniging AWVN weten.

24 maart 2020 | Door redactie

Normaal gesproken worden er in het voorjaar veel cao’s afgesloten, maar dit jaar zal dat niet het geval zijn. Onderhandelingen over nieuwe cao’s zijn momenteel niet zinvol, omdat de financiële gevolgen van het coronavirus voor organisaties zeer onzeker zijn en dus niet duidelijk is wat de uitgangspositie van werkgevers in het cao-overleg kan zijn. Diverse cao-besprekingen zijn daarom nu opgeschort. Is de cao van uw organisatie afgelopen, dan kunnen de collectieve afspraken over de arbeidsvoorwaarden wel van kracht blijven op basis van de zogenoemde nawerking van de cao.

Maatregelen voor werkbehoud en voorkomen faillissement

De AWVN ziet graag dat werkgevers met vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers in gesprek blijven over maatregelen voor werkbehoud en het voorkomen van faillissement. Zo kan een tijdelijke oplossing zijn om de uitbetaling van bijvoorbeeld de winstuitkeringen (en mogelijk op termijn) de vakantiebijslag uit te stellen.
Door de coronacrisis wordt er rekening mee gehouden dat de gemiddelde loonstijging in cao’s vanaf nu gaat dalen. Aan het begin van dit jaar bedroeg de gemiddelde loonstijging ongeveer 3%.