VVD: OR meer macht bij cao-onderhandelingen

28 september 2015 | Door redactie

De VVD wil ondernemingsraden meer macht geven bij cao-onderhandelingen ten koste van de rol van de vakbonden. Volgens de partij is dit nodig omdat de OR beter weet wat de behoefte is van de achterban. Minister Asscher (SZW) liet weinig heel van het voorstel.

Kamerlid Mulder (VVD) stelde afgelopen donderdag voor om OR’en meer macht te geven bij cao-onderhandelingen. Zij zitten dichter op de werkvloer dan de vakbonden die gemiddeld één lid hebben per zes werknemers (in sommige sectoren is zelfs niet meer dan 3% lid van een bond). OR’en weten daardoor beter waar de achterban behoefte aan heeft. Mulder vindt daarom dat de onderhandelingen over loon, scholing en vakantiedagen aan de OR moeten worden overgelaten.

OR-lid kwetsbaarder dan vakbondsonderhandelaar

Minister Asscher voelt helemaal niets voor het voorstel van de VVD. Hij drukt Mulder op het hart dat vakbonden professionele onderhandelaars hebben. Ook benadrukt hij dat OR-leden – die een ‘gewone’ baan hebben naast het OR-werk – in een hiërarchische verhouding staan tot hun directie. Volgens Asscher zijn OR-leden daardoor kwetsbaarder in de onderhandelingen dan de vakbondsonderhandelaars.

Instemmingsrecht topbeloningen

In hetzelfde debat van afgelopen donderdag pleitte de SP ervoor om OR’en instemmingsrecht (tool) te geven op het salaris van het bestuur van de organisatie. Asscher wil daarin niet meegaan. Wel werkt hij aan een voorstel om ondernemingsraden te laten meepraten over topbeloningen.