Werkgevers betalen steeds meer voor lonen

Werkgevers die binnenkort met een nieuwe cao te maken krijgen, kunnen ervan uitgaan dat zij de portemonnee moeten trekken. De afgesproken loonstijgingen in cao’s lopen steeds verder op.

7 juni 2019 | Door redactie

De goed draaiende Nederlandse economie resulteert in steeds hogere lonen. De gemiddelde loonstijging in nieuwe cao’s bedroeg in de maand mei 2,96%, zo meldt werkgeversvereniging AWVN op basis van voorlopige cijfers. Sinds de financiële crisis ruim tien jaar geleden uitbrak, is de gemiddelde stijging niet zo hoog geweest. In 2019 is het gemiddelde snel opgelopen. In 2018 stegen de lonen in cao’s nog met 2,3%. De vakbonden hadden voor vorig jaar op meer ingezet. Ook vanuit de politiek wordt al langer gepleit voor stevige loonsverhogingen, nu veel organisaties (flinke) winst boeken maar geld voor meer koopkracht achterblijft.

Lonen groeien niet direct mee met economie

AWVN geeft aan dat het een tijd duurt voordat lonen met de economie meegroeien. Inmiddels is deze stijging op gang gekomen en zal deze naar verwachting voorlopig voortduren. Maar de lonen blijven bij de cao-onderhandelingen wel een lastig punt, vanwege het grote verschil tussen de looneis van de vakbonden en de ruimte die werkgevers zien voor loonsverhogingen. Zo is het huidige gemiddelde van bijna 3% nog ver verwijderd van de 5% waar vakbond FNV naar streeft.

Minder cao-akkoorden dan gemiddeld

Volgens de AWVN zijn er in de eerste vijf maanden van 2019 120 cao’s tot stand gekomen. Dat is wat minder dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Mogelijk wordt dit (deels) deze maand ingehaald; in juni sluiten de sociale partners doorgaans veel cao-akkoorden af.