VERDIEPINGSARTIKEL

OR & de bevoegdheden rondom de cao

21 februari 2022 6 minuten Door redactie

Een cao beperkt de taken en bevoegdheden van uw OR ten aanzien van de onderwerpen die in de cao zijn geregeld. Anderzijds heeft uw OR een zorgplicht voor wat betreft de naleving van de cao.

Dit artikel geeft eerst een korte toelichting op de totstandkoming en toepasselijkheid van cao’s. Vervolgens komen de bevoegdheden van uw OR in verhouding met de onderwerpen die in de cao zijn geregeld aan bod en de rol van uw OR bij het toezicht op naleving van de cao.

Een cao komt tot stand door onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden tussen vakbonden en een specifieke werkgever of werkgeversverenigingen. Een ondernemings-cao komt tot stand als een bepaalde werkgever en vakbonden op ondernemings­niveau een onderhandeli

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.