Kan de OR verzoeken om extra loon als de organisatie onder een cao valt?

22 juli 2019

Onze organisatie draait al enkele jaren erg goed. De OR wil daarom aandringen op extra uitgaven voor de werknemers. Kan dat wel aangezien onze organisatie onder een cao valt?

Of uw OR bij de bestuurder kan aandringen op extra investeringen is om te beginnen afhankelijk van de cao die op uw organisatie van toepassing is. Bij een minimum-cao is afwijking in het nadeel van de werknemer niet toegestaan. Een standaard-cao staat zelfs geen enkele afwijking toe, ook niet in het voordeel van de werknemer. De meeste cao’s zijn minimum-cao’s. Dan is er dus wel ruimte voor een hoger salaris of andere extraatjes voor de werknemers van de organisatie.

Mogelijkheden van cao

Of uw cao standaard of minimum is moet blijken uit de tekst. Dat kan een algemene bepaling zijn of een zinsnede bij een bepaald onderwerp zoals salarisschalen of aantal vakantiedagen. Ook bij een standaard-cao zijn er echter mogelijkheden om extra uitgaven voor werknemers te maken. Namelijk voor zover het zaken betreft die niet al in de cao zijn geregeld. Ook dan is het weer zaak goed uw cao uit te pluizen want er zitten grote verschillen in de reikwijdte van cao’s. Dat kan uiteenlopen van extra scholingsuitgaven of beter ergonomisch meubilair en apparatuur.

Werkkostenregeling

De werkgever kan zelfs besluiten om kosten te maken voor leuke dingen voor de werknemers waarmee hij de vrije ruimte van de werkkostenregeling overschrijdt. In dat geval moet hij wel de fiscale kosten (80% eindheffing over het deel dat de vrije ruimte overschrijdt) voor zijn rekening nemen om te voorkomen dat ze worden belast bij de werknemers.