Cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De arbeidsvoorwaarden van een cao werken dan door in de individuele arbeidsovereenkomst. Cao's worden afgesloten op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld één cao voor de hele transportsector) of op ondernemingsniveau.
Als de werkgever en de werknemer beiden lid zijn van de cao-partijen, is de cao sowieso van toepassing. Dit wordt 'gebonden' genoemd. Als een werkgever lid is, moet de cao ook toegepast worden op een werknemer die geen lid is. Hiermee wordt voorkomen dat een gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao overeengekomen zijn. Zijn zowel werkgever als werknemer ongebonden, dan kunnen ze er zelf voor kiezen om (een deel van) de cao van toepassing te laten zijn. Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren (avv). De cao is dan voor een bepaalde periode hoe dan ook verplicht voor álle organisaties uit een bedrijfstak.

Uitgelicht

Verwachte loonstijging in 2020 opvallend beperkt

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5%, zo blijkt uit de Macro Economische Verkenning...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Loonindexcijfers

Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers van 2015 tot heden. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau...

Marktanalyse
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 11-08-2021

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Cao kan OR-bevoegdheden uitbreiden, maar ook beperken

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 25-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

No-risk tegen ziekteverzuim

Arbeidsbeperking 3 minuten | 21-06-2021

Nu de afgelopen periode de ziekteverzuimcijfers enorm zijn gestegen, stegen ook de bijbehorende kosten. Het is voor veel bedrijven dan ook v...

Ontslaan voor voortbestaan

Ontslag 4 minuten | 20-05-2021

Het kan zijn dat een crisissituatie zulke vergaande gevolgen voor uw organisatie heeft, dat er niet aan valt te ontkomen om te reorganiseren...

Een juiste toepassing van de cao, ook als er sprake is van samenloop

Cao 5 minuten | 02-02-2021

Uw organisatie past mogelijk al jaren dezelfde cao toe, maar hoe weet u of dit nog steeds de juiste cao is? Kunt u van cao veranderen, bijvo...

Vraag en antwoord

Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?
Het recht op vakantie voor werknemers is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 634): ‘De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen... Lees het hele antwoord