Cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De arbeidsvoorwaarden van een cao werken dan door in de individuele arbeidsovereenkomst. Cao's worden afgesloten op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld één cao voor de hele transportsector) of op ondernemingsniveau.

Als de werkgever en de werknemer beiden lid zijn van de cao-partijen, is de cao sowieso van toepassing. Dit wordt 'gebonden' genoemd. Als een werkgever lid is, moet de cao ook toegepast worden op een werknemer die geen lid is. Hiermee wordt voorkomen dat een gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao overeengekomen zijn. Is zowel werkgever als werknemer ongebonden, dan kunnen ze er zelf voor kiezen om (een deel van) de cao van toepassing te laten zijn. Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren (avv). De cao is dan voor een bepaalde periode hoe dan ook verplicht voor álle organisaties uit een bedrijfstak.

Nieuws

Nawerking: ook als de cao niet meer geldig is

22-02-2024

Een cao is meestal voor de duur van één of twee jaar afgesloten. Toch moeten gebonden werkgevers de cao blijven toepassen als de geldigheids...

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

16-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe....

Loonindexcijfers van CBS kunnen helpen bij loonafspraken

31-01-2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zet iedere maand de ontwikkeling van de cao-lonen op een rijtje in de zogenoemde loonindexcijfe...

Jaarlijks € 1,5 miljard aan opleidingsbudget onbenut

26-01-2024

Werkgevers trekken jaarlijks zo’n € 4,2 miljard uit voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Maar hiervan blijft ongeveer € 1,5 mil...