Grensoverschrijdend werken

Hieronder vindt u het lesmateriaal voor Grensoverschrijdend werken.

pdf bestand  1. Hand-out presentatie
pdf bestand  2. Syllabus Grensoverschrijdende arbeid 2018
pdf bestand  3. Verdragslanden SV 2018
pdf bestand  4. EU-verordening 883-2004
pdf bestand  5. Toepassingsverordening 987-2009
pdf bestand  6.Toepasselijke wetgeving 2010 SVB
pdf bestand  7. Beleidsregels SVB stcrt-2016-45608
pdf bestand  8. Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels
pdf bestand  9. A1 formulier
pdf bestand  10. Verdragenoverzicht per 1 juli 2018
pdf bestand  11. Besluit Voorkoming dubbele belasting
pdf bestand  12. Verblijfsdagen
pdf bestand  13. Materieel werkgeverschap stcrt-2010-788
pdf bestand  14. Vraag en antwoord 30-regeling 23-8-2013
pdf bestand  15. Checklist inzending
pdf bestand  16. Checklist uitzending

Wij adviseren u het document '1. Hand-out Presentatie' voorafgaand uit te printen en mee te nemen naar de training. Uiteraard is het ook mogelijk dat u dit document tijdens de training raadpleegt via uw eigen laptop of tablet.  Wij wensen u een leerzame dag!   

Studiegids 

Rendement biedt onder meer opleidingen en congressen op het gebied van salarisadministratie, personeel en organisatie, medezeggenschao, arbo, management, marketing, office, financiële en fiscale zaken en pc-vaardigheden aan. In onderstaande studiegids vindt u ons complete aanbod. 

 Studiegids-2018