Updatecursus Personeelszaken

Hieronder het studiemateriaal voor de training UPZ:

pdf bestand  01 Hand-out presentatie
pdf bestand  02a AVG in tien stappen
pdf bestand  02b Bescherming persoonsgegevens opzetten
pdf bestand  02c Voorbeeld bewerkersovereenkomst
pdf bestand  03 Kennisdocument Wtl
pdf bestand  04 PAWW bijdrage berekening versie 1.2
pdf bestand  05 Kamerbrief uitwerking maatregelen werken als zelfstandige (22juni 2018)
pdf bestand  06 Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof incl. memorie van toelichting
pdf bestand  07a Conceptregeling Wet arbeidsmarkt in balans
pdf bestand  07b Memorie van toelichting wab
pdf bestand  08 Voorstel van wet compensatieregeling ontslag langdurig zieke werknemer

Wij adviseren u het document 01 (Hand-out presentatie) in print mee te nemen naar de training. Uiteraard is het ook mogelijk dat u dit document raadpleegt vanaf uw eigen tablet/laptop.

Wij wensen u een leerzame dag!  

Studiegids 

Rendement biedt onder meer opleidingen en congressen op het gebied van salarisadministratie, personeel en organisatie, medezeggenschao, arbo, management, marketing, office, financiële en fiscale zaken en pc-vaardigheden aan. In onderstaande studiegids vindt u ons complete aanbod. 

 Studiegids-2018