COR stimuleert aanpak angstcultuur IT-afdeling VU

Het College van Bestuur heeft actie ondernomen om de angstcultuur op de IT-afdeling van de Vrije Universiteit (VU) tegen te gaan. Dat doet het College van Bestuur naar aanleiding van signalen van de centrale ondernemingsraad (COR).

11 december 2017 | Door redactie

De COR trok eerder aan de bel, omdat werknemers zich niet durfden uit te spreken over een ophanden zijnde reorganisatie door de stijl van leidinggeven. Werknemers gaven aan de sfeer op de afdeling te ervaren als onveilig en niet open. Daarop organiseerde het College van Bestuur een tweedaagse sessie met een externe begeleider over de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie en de rol die de IT-afdeling daarin kan spelen. Ook kregen de IT-werknemers speciale spreekuren bij de vertrouwenspersoon (tool).

Reorganiseren in stapjes dankzij tussenkomst COR

Werknemers vertelden de COR argwanend tegenover een reorganisatie te staan, omdat de afdeling de afgelopen tien jaar al drie keer is gereorganiseerd. Bovendien is de directie een aantal keren gewisseld. Door de tussenkomst van de COR bij de reorganisatie (tool) zullen de veranderingen niet in één keer worden doorgevoerd, maar in stapjes. Daarbij zal de VU goed overleggen met de werknemers en aandacht besteden aan problemen en behoeften. De COR heeft ook voorgesteld om het managementteam op bijscholing te sturen. Het College van Bestuur heeft daaraan gehoor gegeven. Werknemers gaven namelijk aan dat ze zich niet altijd gehoord voelden door leidinggevenden.