COR van KPN blij met benoeming Nederlandstalige CEO

De Belgische Dominique Leroy zal per 1 december worden benoemd tot nieuwe CEO van telecombedrijf KPN. Op advies van de centrale ondernemingsraad (COR) zocht KPN bewust naar een Nederlandstalige kandidaat als opvolger van de inmiddels vertrokken CEO Maximo Ibarra.

18 september 2019 | Door redactie

De Italiaanse Ibarra, die pas één jaar topbestuurder was bij KPN, maakte in juni zijn vertrek bekend. Op grond van artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. De COR stelde een profielschets op voor de nieuwe CEO. Beheersing van de Nederlandse taal was hierin een belangrijk aandachtspunt. De COR is dan ook blij dat in het selectieproces alleen is gekeken naar kandidaten die goed Nederlands spreken.

Topvrouw komt voor grote uitdagingen te staan bij KPN

Leroy, nu nog CEO van de Belgische branchegenoot Proximus (het voormalige Belgacom), is volgens de COR een goede opvolger van Ibarra. Volgens COR-voorzitter Rob van Braam deed de communicatie in het Engels met Ibarra soms afbreuk aan de effectiviteit van de interactie. Hij verwacht dat de aanstelling van Leroy ten goede komt aan de verbinding met de werknemers en de Nederlandse samenleving en economie. De nieuwe CEO komt bij KPN voor de nodige uitdagingen te staan. Het telecombedrijf kampt met een teruglopende omzet en krimpend marktaandeel. Ook is KPN verwikkeld in een slepend proces tegen dochterbedrijf XS4ALL. De ondernemingsraad (OR) van XS4ALL verzet zich namelijk tegen een integratie met KPN.

Weinig vrouwen in de Nederlandse bedrijfstop

Leroy wordt één van de weinige vrouwelijke topbestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. In slechts 12% van de grote organisaties is ten minste 30% van de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC) een vrouw. Dit bleek eerder dit jaar uit een benchmark die minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten uitvoeren.

COR bevordert gelijke behandeling mannen en vrouwen

In haar advies zette de COR zwart op wit dat de beloning van de nieuwe CEO in lijn zal zijn met de huidige beloningsregeling voor de CEO van KPN, en dat er geen aanvullende compensaties zijn waarvoor instemming nodig is van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Dit is in lijn met artikel 28, lid 3 WOR, waarin staat dat de OR de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de organisatie moet bevorderen. 

Update 30 september 2019

Eind september maakte KPN bekend dat Dominique Leroy niet langer de beoogd CEO van het telecombedrijf is. Zij kwam onder vuur te liggen door een omstreden aandelentransactie bij haar oud-werkgever Proximus. Vlak voordat zij haar vertrek als Proximus-directeur bekendmaakte, verkocht zij haar aandelenpakket met een waarde van € 285.000. Dit kwam aan het licht bij een huiszoeking bij Leroy. Mogelijk is er sprake van handel met voorkennis. KPN ziet daarom af van de voorgenomen benoeming. Inmiddels is waarnemend CEO Joost Farwerck benoemd tot nieuwe topman. 

Bijlagen bij dit bericht