COR van NS wil baangarantie afdwingen

De centrale ondernemingsraad (COR) van de NS daagt de raad van bestuur (RvB) voor de rechter. De NS heeft in een besluit over de nieuwe strategie voor de periode 2020-2025 het advies van de COR genegeerd. De COR adviseerde baangarantie, maar NS weigert die garantie te geven. De COR is bang dat de nieuwe strategie tot collectief ontslag leidt.

22 januari 2020 | Door redactie

Met de nieuwe strategie wil de NS de reizigersgroei de komende jaren efficiënter en goedkoper opvangen. De digitalisering die dat mogelijk moet maken, zal ertoe leiden dat bepaalde functies komen te vervallen, zoals de service en informatievoorziening door NS-werknemers aan reizigers persoonlijk. De COR pleitte daarom bij de directie voor baangarantie. Met die garantie wil de COR de positie van de werknemers veiligstellen en gedwongen ontslagen voorkomen. De NS heeft dit advies van de COR niet meegenomen in het besluit.

COR neemt geen genoegen met inspanningsplicht

De NS wil zich niet vastleggen op een baangarantie van vijf jaar, omdat dit ten koste gaat van de flexibiliteit van de organisatie. Bovendien stelt de NS dat er geen voornemens zijn om groepen werknemers te ontslaan. De NS deed eerder wel een voorstel aan de COR om een inspanningsplicht te leveren om werknemers waar nodig om- en bij te scholen, zodat zij nieuwe taken kunnen uitvoeren. De COR neemt geen genoegen met deze inspanningsplicht. De raad stapt nu naar de Ondernemingskamer om de baangarantie alsnog af te dwingen. Dat recht heeft de COR volgens artikel 26, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden, omdat het besluit van de NS niet in overeenstemming is met het advies van de COR. 

Ook FNV Spoor pleit voor baanbehoud

Ook vakbond FNV Spoor pleit er al enige tijd bij de NS voor om de mogelijke gevolgen voor de werknemers op te vangen door werknemers werk-naar-werktrajecten aan te bieden: NS neemt daarmee de onrust bij de werknemers weg, kan vacatures makkelijker vervullen en collectieve ontslagen met bijbehorende ontslagvergoedingen blijven uit.