Optreden COR politie leidt tot structurele verbetering

Het noodsignaal van de centrale ondernemingsraad van de politie over de aanpak van illegaal vuurwerk heeft geleid tot verbetering. De politie gaat gespecialiseerde beveiligers inschakelen om in beslag genomen illegaal vuurwerk te bewaken totdat een transporteur het ophaalt.

16 november 2018 | Door redactie

Afgelopen zomer trok de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie aan de bel over de inbeslagname en het vervoer van illegaal vuurwerk. Het leverde gevaarlijke situaties op en het kostte agenten veel tijd. Bij inbeslagname van zwaar vuurwerk moesten agenten het vuurwerk bewaken totdat een gespecialiseerd bedrijf het kon afvoeren. Politievakbond ACP meldt nu dat de politie met het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken heeft dat agenten niet langer zelf zwaar vuurwerk meer hoeven te vervoeren naar en op te slaan op politiebureaus. Gespecialiseerde beveiligers gaan deze taak van de agenten overnemen. De politie handelt het onderzoek naar het illegale vuurwerk verder af. Deze structurele oplossing wordt deels deze jaarwisseling al ingevoerd. De kosten voor de particuliere beveiliging komen voor rekening van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

OR heeft instemmingsrecht op regeling arbeidsomstandigheden

Het is de taak van de ondernemingsraad (OR) om naleving van voorschriften over arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk te bevorderen (artikel 28 WOR). Als werknemers gevaar lopen of in hun functioneren worden belemmerd, moet de OR de werkgever hierop aanspreken. Ook heeft de OR instemmingsrecht op een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 27 WOR). Als de werkgever een nieuwe regeling wil invoeren die de arbeidsomstandigheden raken, moet hij dit dus eerst aan de OR voorleggen.