OR, COR of GOR: wat werkt voor uw raad?

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij de onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan is één OR natuurlijk voldoende. Maar als uw organisatie uit meerdere vestigingen bestaat, wordt het al snel een stuk ingewikkelder. Wat past het beste bij uw organisatie een OR, COR of GOR?

4 oktober 2012 | Door redactie

Het verschilt per onderneming welke structuur het beste past om de medezeggenschap te bevorderen. Per onderneming kan een OR worden ingesteld, maar binnen grotere organisaties is het verstandig om ook medezeggenschap in te stellen voor een bepaalde groep ondernemingen, of misschien wel voor alle ondernemingen. Een centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad voor alle aanwezige ondernemingsraden. De oprichting van een COR is gewenst als de organisatie meerdere vestigingen in Nederland heeft. Vooral als de raad invloed wilt uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie.

Wanneer een GOR en wanneer een COR?

Voor een bepaalde groep organisaties binnen één concern is het mogelijk om een groepsondernemingsraad (GOR) op te richten. De GOR is een groep van ondernemingen die binnen het totale concern voldoende samenhang heeft en bestaat uit leden van de al bestaande ondernemingsraden van de organisaties. Soms is het voor het hele concern niet zo interessant om een overkoepelende OR (COR) te hebben, maar soms is het voor een gedeelte van de organisaties binnen het concern wel interessant. Een GOR komt bijvoorbeeld van pas als een aantal ondernemingen een aparte groepsdirectie heeft. Denk hierbij aan business units, clusters of divisies.