Twee derde van bedrijfsprocessen gedigitaliseerd

Uit onderzoek onder ceo’s, cfo’s en eindverantwoordelijken voor de financiële administratie werkzaam binnen het mkb en het grootbedrijf blijkt dat bijna twee derde van Nederlandse ondernemingen de processen heeft gedigitaliseerd. Verwacht wordt dat dit in 2022 ruim drie kwart zal zijn.

8 juli 2019 | Door redactie

Voor de derde keer is de digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het percentage gedigitaliseerde processen nu op 64% ligt. De verwachting is dat dit in 2022 77% zal zijn. Digitalisering brengt ook een groeiende kostenbesparing met zich mee.

Bankmutaties meest gedigitaliseerd

Het verwerken van bankmutaties is het meest gedigitaliseerde proces (74%). Ten opzichte van vorig jaar is er zelfs een toename waar te nemen van 15%. De verwerking van digitale onkostendeclaraties vond in 2019 voor meer dan de helft digitaal plaats (56%). In 2018 was dit nog geen derde (31%).
Hoewel de rapportage nu nog het minst gedigitaliseerd is (53%), denkt de helft van de deelnemers aan het onderzoek dat de rapportageprocessen die nu nog handmatig plaatsvinden in 2022 digitaal zullen zijn.

Meer dan de helft in de cloud

Van de respondenten zegt 57% dat hun medewerkers overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 51% in de cloud (tool) werkt. In beide gevallen betekent dit een toename van 15% ten opzichte van twee jaar geleden.
Ondanks een hoger gebruik van cloudsoftware blijft het percentage gedigitaliseerde bedrijfsprocessen stabiel. Van de respondenten verwacht 44% dat over vijf jaar alle processen in het merendeel van de bedrijven digitaal zullen zijn.

Digitaliseringsindex 2019

Het onderzoek werd in april 2019 uitgevoerd door Kantar, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn te vinden in de Digitaliseringsindex 2019.