Coachingscirkel structureert coachingsgesprek

7 april 2021 | Door redactie

Soms is het wenselijk of zelfs nodig om werknemers extra te begeleiden. Coaching is daar vaak een goede vorm voor. De coachingscirkel is een praktisch hulpmiddel om effectieve coachingsgesprekken te voeren.

Een manier om werknemers te begeleiden is coaching; bijvoorbeeld bij het verbeteren van hun functioneren of het behalen van doelen die gesteld zijn tijdens het functioneringsgesprek (tool). Een handig hulpmiddel bij coaching en voor het voeren van coachingsgesprekken is de zogenoemde coachingscirkel.

De coachingscirkel kent vier fasen

Een gesprek dat verloopt via de coachingscirkel doorloopt vier fasen. Elke fase kent een aantal vraagstukken:

 1. De eerste fase (ervaren):
  de coach bespreekt een concrete ervaring met de werknemer. Het gaat in deze fase nog niet om het analyseren van de situatie maar om een beschrijving van de feiten, zonder een oordeel te vellen.
  Voorbeeldvragen: Kun je een situatie noemen die je bezighoudt? Waar liep je tegenaan?
 2. De tweede fase (reflectie):
  de coach vraagt door naar feiten en emoties, staat stil bij de onderliggende oorzaken, geeft feedback (e-learning) en plaatst  de besproken ervaring in perspectief.
  Voorbeeldvragen: Als de situatie zich weer voordoet, wat zou je dan doen? Waarom is het zo gegaan? Wat voelde je, wat dacht je? Wat ging goed, wat kon beter? Wat houd je tegen om het anders te doen?
 3. De derde fase (willen):
  de coach probeert te achterhalen wat de werknemer wil, wat hij wil veranderen, welke oplossing hij wil kiezen en begeleidt de werknemer bij de keuze van mogelijke oplossingen, geeft feedback en stelt samen met de werknemer een actieplan op.
  Voorbeeldvragen: Welk doel stel jij jezelf? Welke mogelijke oplossingen zie je zelf? Welke oplossing kies je en wat is je aanpak?
 4. De vierde fase (handelen):|
  de coach stimuleert de werknemer bij de uitvoering van het actieplan, geeft feedback en evalueert gezamenlijk met de werknemer na afloop.
  Voorbeeldvragen: Hoe verloopt de uitvoering van het actieplan? Welke kwaliteiten kun je nog meer inzetten? Wat verwacht je van mij en van anderen? Kunnen we de coaching afsluiten?

Bijlagen bij dit bericht

Een coachingstraject opzetten
Tools | Stappenplannen
Kiezen voor coaching
Tools | Stappenplannen
Coachingsbudget bepalen
Tools | Rekentools