Coachingstraject kan ontwikkeling werknemer redden

17 januari 2018 | Door redactie

Of een werknemer nu wil groeien in een nieuwe functie, succesvol nieuwe taken wil oppakken of simpelweg zijn functioneren wil verbeteren, goede begeleiding door de leidinggevende is daarbij onmisbaar. Coaching is voor die begeleiding een uitstekende vorm!

Coaching (tools) geeft zowel de werknemer als de leidinggevende inzicht in de competenties van de werknemer en hoe hij deze beter kan benutten. Dat kan een impuls geven aan de ontwikkeling van de werknemer (tool) en zijn waarde voor de organisatie. Bij coaching is het belangrijk dat de gecoachte werknemer zelf het daadwerkelijke werk verricht. De leidinggevende draagt in zijn rol als coach geen oplossing aan voor uitdagingen of problemen en velt ook geen oordeel. Hij helpt de werknemer juist om zelf en op zijn eigen manier oplossingen te vinden en die vorm te geven.

Gelijkwaardigheid tussen werknemer en leidinggevende

Dit kan de manager doen door de werknemer te laten reflecteren op hoe hij zijn werk doet. Vervolgens kan hij de werknemer helpen om te onderzoeken hoe het invullen van de werkzaamheden beter, gemakkelijker of effectiever kan. Bij een coachende begeleiding door de leidinggevende is het dus van belang dat er een gelijkwaardige situatie bestaat tussen de werknemer en de leidinggevende.

Fases van een coachingstraject

Een coachingstraject kan enkele weken, maar ook enkele maanden duren. Het grootste deel van het traject bestaat uit gesprekken. De leidinggevende kijkt met de werknemer waar hij staat, waar hij naartoe wil en hoe hij daar kan komen. Daarna gaat de werknemer in de praktijk aan de slag. In het eerstvolgende gesprek wordt er gekeken naar de voortgang en naar de stappen die genomen moeten worden.
De laatste fase is de evaluatie. In één of meerdere gesprekken wordt duidelijk hoe het traject is verlopen en, uiteraard, of de doelen zijn gehaald. Het is ook goed om te kijken wat de vervolgstappen zijn na afloop van het coachingstraject en hoe die vorm krijgen.