Geschikte omstandigheden voor coaching

29 april 2016 | Door redactie

Een coachingstraject is een goed middel om werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling of de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching is echter niet voor alle situaties geschikt. Om coaching met succes toe te passen in uw organisatie is het belangrijk om te weten wanneer het wel en wanneer het niet van pas komt.

Er bestaan verschillende visies op coaching. Er is dus niet één vaste definitie. Coaching is in ieder geval een vorm van begeleiding, waarbij een begeleider een  werknemer of team op een gelijkwaardige manier helpt om bepaalde door hemzelf gestelde doelen te bereiken. De coach draagt geen oplossing aan voor uitdagingen of problemen en velt ook geen oordeel. Hij helpt de werknemer om zelf en op zijn eigen manier oplossingen te vinden en vorm te geven. Niet iedere situatie is geschikt voor een coachingstraject. Zo heeft coaching geen zin in situaties waarop werknemers zelf geen invloed hebben.

De succesfactoren van een coachingstraject

Situaties waarin coaching meestal wel effectief is, hebben vaak doelen zoals:

  • het verbeteren van het functioneren van een werknemer;
  • het toewerken naar of het aanpassen aan een nieuwe functie; of
  • het eigen maken van nieuwe taken in een bestaande functie. 

Daarnaast zijn er nog een aantal factoren van belang om van het coachingstraject een succes te maken. Er moet sprake zijn van:

  • duidelijke, concrete en reële doelen;
  • realistische verwachtingen die aansluiten op de praktijk;
  • een goede relatie tussen de coach en de gecoachte;
  • een coachingsstijl (tool) die past bij zowel de coach als de gecoachte;
  • een gemotiveerde coach en gecoachte;
  • de juiste redenen voor coaching (geen oneigenlijk doel zoals dossieropbouw voor ontslag bij disfunctioneren);
  • draagvlak binnen de organisatie.