Grote behoefte aan carrièrecoaching

2 oktober 2012 | Door redactie

Kantoormedewerkers hebben een grote behoefte aan coaching op de werkvloer. Toch bieden lang niet alle werkgevers ook passende coaching aan de werknemers aan. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half, een organisatie die is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling.

In Nederland denkt 78% van de kantoormedewerkers dat carrièrecoaching een positieve invloed heeft op hun werkprestaties. De coaching maakt dat ze tevredener zijn over hun werk en zich vaak gemotiveerder voelen. Over het functioneren van hun manager als carrièrecoach zijn de meningen echter verdeeld. Van de ondervraagden meent de helft dat hun manager deze rol goed vervult. Ruim een derde van de werknemers geeft aan dat ze helemaal geen loopbaanbegeleiding krijgen van hun manager.

Coaching ook voor managers relevant

Weet u wat uw organisatie precies biedt op het gebied van carrièrecoaching of loopbaanbegeleiding? Sommige managers besteden hier misschien uit zichzelf aandacht aan, maar dat zal niet voor iedere leidinggevende gelden. Het is dus belangrijk om beleid te formuleren omtrent deze vorm van coaching. Maar dat is niet genoeg: managers moeten ook de middelen krijgen om zich te ontwikkelen tot een goede coach. Ze moeten people managers worden. Het is belangrijk in uw beleid dus ook oog te hebben voor de ontwikkeling van managers!