Het nut van coaching on the job

10 juli 2024 | Door redactie

Een intensieve manier van begeleiden op de werkvloer is coaching on the job. Bij deze vorm van coaching wordt een werknemer gevolgd en ondersteund bij het uitvoeren van een beroepshandeling. De werknemer kan zich hierdoor bepaalde vaardigheden eigen maken of zijn gedrag verbeteren.

Voor coaching on the job met de coach starten met een gesprek met de werknemer waarin het doel van de coaching wordt vastgelegd. Welke vaardigheid moet de werknemer zich eigen maken of welke competentie moet hij versterken? Een werknemer die veel klantcontact heeft, kan bijvoorbeeld problemen hebben om een verkoopgesprek naar zijn hand te zetten. Het doel van coaching on the job kan in dat geval zijn om meer de regie te krijgen in verkoopgesprekken. Om dit te oefenen, moet de werknemer bijvoorbeeld zijn expertise nadrukkelijker inzetten, meer enthousiasme tonen of zijn gespreksstijl onder de loep nemen.

Technieken bij coaching on the job

Bij coaching on the job kan de coach onder meer de volgende technieken toepassen: feedback geven, de beroepshandeling voordoen of de handeling samen uitvoeren. Door feedback te geven, maakt hij de werknemer bewust van zijn gedrag en mogelijke blinde vlekken. Doordat de coach de werknemer aan het werk ziet in een specifieke situatie, is de feedback meestal erg concreet en daardoor herkenbaarder.

Coaching door voordoen

Bij ovoordoen neemt de coach tijdelijk het werk van de werknemer over, zodat hij afstand kan nemen van de situatie en zich bewust wordt van alternatieve strategieën. De coach moet u wel goed aangeven waarom hij dat doet, wat zijn overwegingen zijn om het over te nemen en welke keuzes hij maakt.

Beroepshandeling samen uitvoeren

Door een beroepshandeling samen uit te voeren, ondersteunt de coach de werknemer in complexe situaties (bijvoorbeeld bij veel deelhandelingen of veel aandachtspunten). De werknemer voert de handeling zelf uit, maar kan zich spiegelen aan de begeleider of de handeling onderbreken om vragen te stellen.

Meer informatie over coaching op het werk vindt u in de toolbox Snel aan de slag met coaching op het werk.

Bijlagen bij dit bericht