Het nut van coaching on the job

15 januari 2015 | Door redactie

Een intensieve manier van begeleiden op de werkvloer is coaching on the job. Bij deze vorm van coaching wordt een werknemer gevolgd en ondersteund bij het uitvoeren van een beroepshandeling. De medewerker kan zich hierdoor bepaalde vaardigheden eigen maken of zijn gedrag verbeteren.

Hoe pakt u coaching on the job op een praktische manier aan? Voer eerst een gesprek met de medewerker waarin u het doel vastlegt. Welke vaardigheid moet de werknemer zich eigen maken of welke competentie moet hij versterken? Een medewerker die bijvoorbeeld veel klantcontact heeft, heeft misschien problemen om een verkoopgesprek naar zijn hand te zetten. Het doel van coaching on the job kan in dat geval zijn om meer de regie te nemen in verkoopgesprekken. Om dit te oefenen, moet de medewerker bijvoorbeeld zijn expertise nadrukkelijker inzetten, meer enthousiasme tonen of zijn gespreksstijl onder de loep nemen.

Technieken bij coaching on the job

Bij coaching on the job kan de begeleider onder meer de volgende technieken toepassen: feedback geven, de beroepshandeling overnemen of voordoen en de handeling samen uitvoeren. Door feedback te geven, maakt u de werknemer bewust van zijn gedrag en zijn mogelijke blinde vlekken. Doordat u de werknemer aan het werk ziet in een specifieke situatie, is uw feedback meestal een stuk concreter en daardoor herkenbaarder voor de werknemer.

Coaching door overnemen of voordoen

Bij overnemen of voordoen neemt u tijdelijk werk van de medewerker over, zodat hij afstand kan nemen van de situatie en zich bewust wordt van alternatieve strategieën. Als u het stokje overneemt, moet u wel goed aangeven waarom u dat doet, wat uw overwegingen zijn om het over te nemen en welke keuzes u maakt.

Beroepshandeling samen uitvoeren

Door een beroepshandeling samen uit te voeren, ondersteunt u een werknemer in complexe situaties (bijvoorbeeld bij veel deelhandelingen of veel aandachtspunten). De medewerker voert de handeling zelf uit, maar kan zich spiegelen aan de begeleider of de handeling onderbreken om vragen te stellen.