Hoe de interne trainer de aandacht trekt

8 november 2013 | Door redactie

Een interne trainer moet goede instructies kunnen geven en weten hoe hij ervoor kan zorgen dat collega’s hun aandacht bij de training of instructie houden. Leidt u een collega op tot interne trainer, dan is het belangrijk dat u hem begeleidt bij het ontwikkelen van deze didactische vaardigheden. Hoe trekt de interne trainer op de juiste manier de aandacht?

Een training of instructie waarbij collega’s steeds op hun smartphone zitten te kijken of waarin de hele tijd geroezemoes te horen is, is weinig effectief. Een beginnend interne trainer kan er nog wel eens moeite mee hebben om de aandacht op zich te vestigen. Toch is het belangrijk dat hij met zijn presentatie wacht totdat collega’s klaar zijn met allerlei ‘dringende’ bijzaken. Een effectieve manier is om actief door de ruimte te lopen. De trainer moet zich dus niet achter een tafel in de hoek verstoppen, maar een assertieve houding aannemen.

Tips voor de interne trainer om de aandacht te trekken

Een aantal andere tips voor de interne trainer om op de juiste manier de aandacht te trekken:

  • Wijs één collega aan als u een vraag stelt in plaats van de hele groep een vraag te stellen. Dat zorgt ervoor dat uw collega’s alerter zijn. Zij kunnen immers ook ‘aan de beurt komen’ om een vraag te beantwoorden.
  • Geef duidelijke instructies en doe dit vooraf. Extra opdrachten geven als collega’s al aan het werk zijn met een opdracht, zorgt meestal voor verwarring. Heb geduld voor de mensen die wat meer tijd of uitleg nodig hebben.
  • Als u merkt dat er in de groep een samenzweerderige sfeer hangt en collega’s weinig zin hebben om mee te werken, neem dan één van de ‘aanvoerders’ na de sessie apart en geef hem – ook al vindt u dat lastig – toch positieve feedback. Hiermee geeft u te kennen dat u zich niet laat kisten. Boven smeedt u een persoonlijke band met de ‘aanvoerder’, die het op zijn beurt lastiger zal vinden om de boel te saboteren.