Keurmerk voor online hulpverlening

6 september 2013 | Door redactie

Het Onlinehulpstempel wijst de weg naar digitale hulpmiddelen die betrouwbaar en effectief zijn. Het keurmerk kan van pas komen als uw medewerkers op zoek zijn naar ondersteuning bij psychische klachten of een coachingsvraag. Het aanbod van online zelftests en andere hulpprogramma’s is immers erg groot en de kwaliteit laat wel eens te wensen over.

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld door Trimbos instituut in samenwerking met deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. Het moet mensen helpen om het kaf van het koren te scheiden als ze online hulp zoeken bij psychische klachten of een coachingsvraag. Een aanbieder van online hulpverlening kan voor het Onlinehulpstempel in aanmerking komen als:

  • het hulpmiddel zich richt op het veranderen van gedrag, het bevorderen van de geestelijke gezondheid of het voorkomen van psychische aandoeningen;
  • de gebruiker niet alleen informatie krijgt maar ook tot actie wordt aangespoord, bijvoorbeeld een opdracht doen of een test invullen;
  • het hulpmiddel planmatig is: het is gebaseerd op een systematiek of protocol;
  • de gebruiker handvatten krijgt voor de gedragsverandering.

Lijst van goedgekeurde aanbieders van online hulp

Op de website van Onlinehulpstempel kunnen aanbieders van online hulpverlening een verzoek indienen om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Ze moeten dan eerst een vragenlijst invullen. Als twee experts de antwoorden positief beoordelen, ontvangt de aanbieder (na betaling) het Onlinehulpstempel en komt hij in de lijst Overzicht Goedgekeurd Online Hulp Aanbod te staan en mag hij het stempel op zijn website plaatsen. De kosten van de beoordeling lopen uiteen van € 1.495 tot € 2.995.