Medewerkers hebben overcapaciteit

Uw medewerkers bezitten meer kennis en vaardigheden dan ze gebruiken of nodig hebben op de werkvloer in hun huidige functie. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. De kennis en vaardigheden die uw medewerkers niet gebruiken, gaan op den duur ook verloren omdat ze deze capaciteit niet benutten.

24 mei 2013 | Door redactie

Volgens TNO kunnen werkgevers en medewerkers samen kijken in hoeverre ze de beschikbare kennis en vaardigheden beter kunnen benutten. Zo zouden medewerkers die bepaalde vaardigheden niet kunnen toepassen in hun huidige functie, de onbenutte capaciteit alsnog kunnen inzetten binnen of buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het gebruik van combibanen. Een andere manier om optimaal gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van medewerkers, is door het takenpakket of de invulling van de functie aan te passen.

Benut zo veel mogelijk capaciteit om verzuim te voorkomen

Het niet optimaal benutten van de kennis en vaardigheden van medewerkers kan leiden tot onderstress. Onderstress is een letterlijke vertaling van het Engelse 'understress' en wordt veroorzaakt doordat een medewerker niet de prikkels krijgt die hij nodig heeft en die passen bij zijn belastbaarheid. Medewerkers kunnen hierdoor het gevoel krijgen geen controle meer te hebben over hun werksituatie, emotioneel uitgeput raken en diverse gezondheidsklachten krijgen. Onderstress kan op den duur dan ook leiden tot langdurig ziekteverzuim. Zorg er dus voor dat uw medewerkers zich voldoende uitgedaagd voelen op hun werk. Dat dit een grote rol speelt in de motivatie van uw medewerkers, heeft u ook kunnen lezen in het bericht ‘Het salaris is niet het belangrijkste’.

Waarom medewerkers hun kennis verliezen

In het rapport ‘Kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen (pdf)’ staan de resultaten van meerjarig onderzoek naar veroudering van kwalificaties als gevolg van het natuurlijke verouderingsproces (technische kwalificatieveroudering) en de ontwikkelingen in functies, organisaties en de arbeidsmarkt als geheel (economische kwalificatieveroudering).