Spreekangst belemmert goed presenteren

23 januari 2013 | Door redactie

Er zijn werknemers die moeite hebben om in een groep te spreken. Zij houden liever hun mond dicht in een vergadering en zien als een berg op tegen een bedrijfspresentatie bij een klant. Als deze spreekangst de werknemer in zijn functioneren belemmert, kan het zinvol zijn om dit te lijf te gaan met coaching in de vorm van rationeel-emotieve therapie.

Rationeel-emotieve therapie (RET) of cognitieve gedragstherapie is een bruikbare methode om spreekangst aan te pakken. Het is een methode om op een neutralere en constructievere manier met angsten om te gaan. Door het denken en handelen te veranderen, wordt het mogelijk om beter te functioneren. Uitgangspunt van deze vorm van coaching is dat mensen niet van slag raken door de omstandigheden maar door hun gedachten over die omstandigheden.

Belemmerende gedachten aanpakken

Heeft een werknemer erg veel last van faalangst omdat hij een belangrijke presentatie moet doen, dan is het zaak om na te gaan welke belemmerende gedachten hij heeft en die om te zetten in neutralere gedachten. Hij kan de presentatie bijvoorbeeld aangrijpen als een kans om zichzelf binnen de organisatie te profileren of als een manier om een klant positief te beïnvloeden. Verder kan hij een collega om hulp vragen om de presentatie inhoudelijk te structureren. Op die manier kan hij toetsen of zijn verhaal helder is en of hij zich voldoende heeft voorbereid.