Stem niveau van coach af op coachingsvraag

19 augustus 2013 | Door redactie

Door een beroepscoach in te schakelen die over een keurmerk beschikt, heeft u meer zekerheid over de deskundigheid van een coach. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) werkt met een Europees accreditatiesysteem voor coaches. Doordat het systeem onderscheid maakt in verschillende niveaus in vakbekwaamheid, kunt u de coach kiezen die bij uw coachingswensen past.

Voor beroepscoaches is er sinds enige tijd een Europees keurmerksysteem: European Individual Accreditation (EIA). Dit keurmerk is gebaseerd op een indeling in competenties: het Competence Framework (pdf). Hierin worden vier verschillende niveaus onderscheiden: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner. Het verschil tussen de niveaus zit in de hoeveelheid opleiding die een coach heeft gevolgd en de hoeveelheid coachingservaring die hij heeft.

Coach moet vakbekwaamheid aantonen

De European Individual Accreditation (EIA) is in 2011 ingevoerd door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). De EIA vervangt het voormalige accreditatiesysteem van de NOBCO: het Registratie Beoordelings Systeem (RBS). Om een EIA-niveau te behalen, moet de coach een procedure doorlopen waarin hij verschillende aspecten van zijn vakbekwaamheid aantoont, bijvoorbeeld aan de hand van gevolgde scholing op het gebied van coachen, praktijkervaring, professioneel handelen en reflectie op de competenties uit het Competence Framework van het niveau waarvoor de coach een accreditatie aanvraagt.

Coach zoeken via database

Door een coach met een bepaald niveau te kiezen, kunt u als opdrachtgever het ervarings- en bekwaamheidsniveau van de coach afstemmen op de coachingsbehoefte. Alleen coaches die zijn aangesloten bij de NOBCO kunnen een EIA aanvragen. Via de tool Vind een coach op de website van NOBCO kunt u naar geaccrediteerde beroepscoaches zoeken. U kunt in de database ook zoeken op niveau – Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner – en het tarief raadplegen dat de coach in rekening brengt.