Hoe motiveer ik werknemers?

10 juli 2019

Werknemers motiveren behoort tot mijn taken. Hoe kan ik ongemotiveerde werknemers een duwtje in de juiste richting geven?

U heeft ongetwijfeld het liefst dat uw werknemers vol enthousiasme aan de slag gaan om goed werk af te leveren. Enthousiasme is er vaak vanzelf al: vrijwel iedereen is graag positief bezig met het neerzetten van een prestatie. Uitzonderingen daargelaten, hoeft u deze intrinsieke motivatie meestal niet vanuit het niets te creëren. Wat u wel moet doen, is dit enthousiasme wakker schudden, verder stimuleren en in goede banen leiden en zo zorgen dat er ook extrinsieke motivatie aanwezig is. Dit kan onder meer door:

  • aandacht te besteden aan de inhoud van het werk;
  • opbouwende feedback te geven;
  • ruimte te bieden voor zelfstandigheid en ontplooiingsmogelijkheden.

De SIMA-methode helpt bij het motiveren van werknemers

Omdat iedereen anders in elkaar zit, is er voor het motiveren van mensen geen kant-en-klaarrecept. Er zijn manieren om systematisch te achterhalen wat elke werknemer motiveert. De SIMA-methode (System for Identifying Motivated Abilities) kan helpen om per werknemer te achterhalen wat hem motiveert. Uitgangspunt van deze methode is dat iedereen een unieke combinatie van talenten, vaardigheden, interesses en voorkeuren bezit. Hierdoor heeft iedereen een eigen patroon waarin vastligt wat hij graag doet, waarin hij uitblinkt en wanneer hij het beste functioneert. Om dit in kaart te brengen, doorloopt de werknemer zes stappen:

  1. gesprek met een deskundige;
  2. succesvol en bevredigend ervaren activiteiten beschrijven op een standaardformulier;
  3. interview over deze activiteiten door de deskundige;
  4. bespreking van de analyse van de deskundige met de werknemer;
  5. uitgebreide rapportage over de talenten en het motivatiepatroon van de werknemer;
  6. toelichting op de uitkomsten van de analyse en de toepassingsmogelijkheden ervan in de dagelijkse praktijk.