Hoe werkt de coachingscirkel?

24 juli 2019

Als bestuurder is het belangrijk om werknemers goed te coachen. Nou heb ik iets gehoord over de Coachingscirkel. Hoe werkt die precies?

Coaching is enorm in opkomst. Steeds meer werknemers willen uitzoeken wie ze precies ‘zijn’, waarom ze doen zoals ze doen, of ze zoeken naar steun en praktisch advies in lastige situaties. De basis van coaching ligt in een duidelijke leervraag: een werknemer wil iets leren en de coach begeleidt hem daarbij.

Coachingscirkel helpt gesprekken op een hoger plan

De Coachingscirkel is een nuttig instrument om tot effectieve gesprekken te komen. U stelt concrete vragen en een werknemer reageert daarop met voorbeelden. Het is de bedoeling dat hij zo zelf inzicht krijgt in zijn handelen, en eventueel zijn gedrag kan aanpassen. Past u deze methode toe, dan doorloopt u steeds vier fasen: ervaren, reflecteren, willen en handelen. Bij elke fase horen vragen die u als coach kunt stellen.

Fasen van de Coachingscirkel

De eerste fase in de Coachingscirkel gaat om het delen van een ervaring. Het gaat hierbij om een beschrijving van de feiten, zonder een oordeel te vellen. Bij het reflecteren gaat u doorvragen naar feiten en emoties. U staat daarbij ook stil bij de oorzaken. De derde fase draait om ‘willen’. Begeleid de werknemer bij de keuze van mogelijke oplossingen en geef feedback. Maak samen een actieplan. Uiteindelijk gaat de werknemer over tot concrete actie. Stimuleer hem bij de uitvoering van het actieplan en geef feedback.