In vijf stappen naar toekomstbestendige werknemers

7 maart 2018 | Door redactie

Functiegericht competenties trainen is een effectieve methode als de leidinggevende de kwaliteiten van werknemers toekomstbestendig wil maken. Daarvoor kan hij een eenvoudig stappenplan volgen.

Welke competenties moet een werknemer bezitten om zijn functie binnen de organisatie met een zo goed mogelijk resultaat te blijven vervullen? Dit is een vraag die voor de leidinggevende centraal staat. Met functiegericht competenties trainen (tool) zorgt hij ervoor dat de vaardigheden en kennis van werknemers aansluiten op de veranderende markt en klantbehoeftes. Doordat de functie centraal staat in het leertraject, worden werknemers op specifieke vlakken voorbereid op toekomstige werkzaamheden binnen de organisatie (tool).

Concrete resultaten formuleren

De leidinggevende moet wel in de gaten houden dat er niet een te grote focus komt te liggen op verbeterpunten, want dat kan leiden tot een lagere productiviteit. Voor het succesvol trainen van de competenties die nodig zijn voor een bepaalde functie neemt de leidinggevende de volgende stappen.

  1. Vat het gewenste resultaat van een functie (tool) kort en bondig samen en gebruik daarbij formuleringen als: ‘productiviteit verhogen’ of ‘hogere omzet bereiken’.
  2. Analyseer welke competenties nodig zijn om het geformuleerde resultaat in het dagelijkse werk te bereiken. Studies wijzen uit dat maximaal vier competenties voldoende is.
  3. Analyseer welke werknemers in de functiegroep aan welke competenties voldoen.
  4. Stel maatwerktrainingen op per werknemer. De leidinggevende kan de trainingen zelf opstellen (tool) of hiervoor een externe opleider inschakelen.
  5. Stuur op resultaten door de competentieontwikkeling op te nemen in de functionerings- en beoordelingscyclus.