Lerarenregister is in 2016 nog vrijwillig

15 september 2015 | Door redactie

Met een registratie in het lerarenregister geven leraren aan dat ze consequent aan hun professionele ontwikkeling werken zodat de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft. In 2016 is inschrijving in het register nog vrijwillig. Vanaf 2017 wordt het lerarenregister verplicht.

Leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs krijgen een wettelijk recht op professionele ontwikkeling. Dit recht wordt vastgelegd in de Wet op het lerarenregister, die onlangs voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Volgend jaar kunnen leraren zich nog vrijwillig inschrijven in het lerarenregister via Registerleraar.nl; in 2017 wordt registratie verplicht voor alle docenten.

Verplichte registratie en nascholing voor leraren

Met ingang van 1 januari 2017 moeten leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zich registeren in het lerarenregister. Om geregistreerd te kunnen blijven, moeten ze aantoonbaar aan hun professionele ontwikkeling werken, onder meer door middel van nascholing. Schoolbesturen zijn straks verplicht om te controleren of hun docenten zijn ingeschreven in het lerarenregister.

Doel van het lerarenregister: beter onderwijs

De Wet op het lerarenregister heeft tot doel de professionele ontwikkeling van docenten op een hoger plan te tillen. Leraren werken structureel aan hun vakbekwaamheid, waardoor de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten verbetert.
Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.