Waar moet ik op letten bij competentiemanagement?

29 juli 2019

Als we competentiemanagement willen invoeren in de organisatie om vaardigheden en talenten van werknemers beter te ontwikkelen, waar moeten we dan op letten?

Het doel van competentiemanagement is dat werknemers gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf te halen, waardoor zij beter functioneren en een beter resultaat leveren. Door de nadruk te leggen op zaken die men goed onder de knie heeft of krijgt, ontstaat bovendien een gevoel van waardering. Om competentiemanagement op een goede manier in te voeren, moet u letten op de volgende drie punten:

  • Competenties ontwikkelen
    U moet zich bezighouden met competentiegericht ontwikkelen. Het opzetten van een opleidingsprogramma kan daarbij helpen. Een belangrijke gedachte hierbij is dat het uiteindelijk niet gaat om wat iemand in huis heeft (intelligentie, opleiding, karaktereigenschappen), maar om wat hij ermee doet (competenties). Dit bepaalt immers het succes van de onderneming. Voor het opleidingsbeleid zult u zich dus consequent moeten afvragen of de geleerde kennis en vaardigheden ook in de praktijk tot uiting komen.

  • Investeren in ontwikkeling
    Om de vruchten te plukken van competentiemanagement, moet geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van mensen. Alleen het vaststellen van competentieprofielen en in kaart brengen van persoonlijke competenties heeft geen persoonlijke of organisatiegroei tot gevolg. Het gaat erom dat u de ontwikkeling van mensen stimuleert, zolang dit van meerwaarde is voor uw onderneming. Om dit te bereiken kunt u tijd en geld stoppen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld een intern opleidingsprogramma.

  • De juiste kennis omzetten in competenties
    Veel kennis bezitten wil niet zeggen dat iemand ook veel competenties te bieden heeft. Het kan zijn dat de kennis irrelevant is voor de onderneming, of dat de werknemer niet weet hoe hij deze in de praktijk moet toepassen. Wel is de kans heel groot dat een werknemer ook meer competenties tentoon zal spreiden, als u hem de juiste kennis meegeeft. Daarvoor moet hem in het opleidingstraject wel duidelijk worden hoe hij de kennis intern kan uitbuiten.