Concurrentiebeding

Als blijkt dat een werknemer met veel kennis van de organisatie na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één van de concurrenten, zit de werkgever met de gebakken peren. Een oplossing om dit soort scenario's te voorkomen is een concurrentiebeding. In het concurrentiebeding bepaalt de werkgever dat een werknemer na zijn (vrijwillige) vertrek een bepaalde periode niet bij een concurrerende organisatie in de omgeving aan de slag mag gaan. Aan het beding moet een boete zijn gekoppeld die de werknemer bij overtreding moet betalen. 
Een concurrentiebeding kan de kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt erg belemmeren. Daarom staat in de wet dat een concurrentiebeding niet onredelijk zwaar mag uitpakken voor een werknemer. De kantonrechter kan het concurrentiebeding vernietigen of rechtsgeldig verklaren. Een beding opnemen in een tijdelijk contract mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Uitgelicht

De arbeidsovereenkomst: wat is belangrijk om te...

Gefeliciteerd! U heeft de ideale werknemer gevonden voor uw openstaande vacature. Dan volgt nu het administratieve gedeelte...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR
Publicatiedatum: 30-11-2020

Hoofdlijnen bij sluiten van arbeidsovereenkomst

Bij het in dienst nemen van een werknemer is het belangrijk dat de werkgever goede afspraken met hem maakt. Daarbij moeten keuzes...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

Nietige en vernietigbare bepalingen in de arbeidsovereenkomst

U heeft niet de vrijheid om de arbeidsovereenkomst volledig naar eigen smaak te formuleren. De werknemer en u zijn immers...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR
Publicatiedatum: 27-11-2020

 

Toolboxen

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 04-12-2020

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of...

Tools

Verdiepingsartikelen

Een faire ‘waardering’ bepalen voor de verkopende ondernemer zelf

Bedrijfsoverdracht 6 minuten | 11-03-2021

De vent is de tent, de vrouw is het gebouw en de goodwill is vijf keer de winst. Aan dooddoeners geen gebrek als het gaat om de waardering v...

Bescherm uw personeelsbestand met een anti-ronselbeding

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 30-11-2020

Met het concurrentiebeding verbiedt u uw werknemers om over te stappen naar een concurrent. En door het relatiebeding mogen ex-werknemers ni...

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding 5 minuten | 13-03-2019

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemer...

Infographics

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding Publicatiedatum 13-08-2019

Door met een werknemer een concurrentiebeding overeen te komen, kan de werkgever voorkomen dat de werknemer direct na uitdiensttreding concurrerende werkzaamheden gaat...

Vraag en antwoord

Aan welke voorwaarden moet een socialmediabeding voldoen?
Met een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst stelt u grenzen aan het leggen van contact met relaties na afloop van het dienstverband van de werknemer. Omdat het in de rechtspraak niet onomstotelijk vaststaat wanneer contact via social media onder het relatiebeding valt, kunt u overwegen... Lees het hele antwoord