Concurrentiebeding

Als blijkt dat een werknemer met veel kennis van de organisatie na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één van de concurrenten, zit de werkgever met de gebakken peren. Een oplossing om dit soort scenario's te voorkomen is een concurrentiebeding. In het concurrentiebeding bepaalt de werkgever dat een werknemer na zijn (vrijwillige) vertrek een bepaalde periode niet bij een concurrerende organisatie in de omgeving aan de slag mag gaan. Aan het beding moet een boete zijn gekoppeld die de werknemer bij overtreding moet betalen. 

Een concurrentiebeding kan de kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt erg belemmeren. Daarom staat in de wet dat een concurrentiebeding niet onredelijk zwaar mag uitpakken voor een werknemer. De kantonrechter kan het concurrentiebeding vernietigen of rechtsgeldig verklaren. Een beding opnemen in een tijdelijk contract mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Nieuws

Reden voor ontslag op staande voet moet duidelijk zijn

20-07-2023

Voor een ontslag op staande voet moet een werkgever een dringende reden hebben en het ontslag onderbouwd en onverwijld (zo snel mogelijk) me...

Kabinet gaat concurrentiebeding hervormen

06-06-2023

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat het concurrentiebeding hervormt. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat werkgevers een concurrent...

Vier opties voor hervorming regels concurrentiebeding

10-03-2022

Vorig jaar bleek dat het concurrentiebeding door veel werkgevers om een onjuiste reden gebruikt wordt. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan,...

Concurrentiebeding om uitstroom personeel te voorkomen

29-06-2021

Eén op de drie werkgevers gebruikt een concurrentiebeding om uitstroom van schaars personeel te voorkomen, terwijl dit beding daar eigenlijk...