Concurrentiebeding tijdelijk contract kan wel

22 maart 2016 | Door redactie

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract leek na 1 januari 2015 niet meer zoveel zin te hebben door nieuwe wet- en regelgeving. Onlangs waren er echter twee uitspraken waarin de rechter een concurrentiebeding in een tijdelijk contract goedkeurde.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract (tool) als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dit belang moet hij vervolgens motiveren in het beding. Uit eerdere uitspraken bleek dat de rechter de motivering van het zwaarwegend belang streng beoordeelde. Maar onlangs waren er twee uitspraken waarin de rechter de motivering van het concurrentiebeding wel voldoende onderbouwd vond.

Specifieke omschrijving van bedrijfsgevoelige informatie

In beide zaken hadden de werkgevers in het concurrentiebeding specifiek aangegeven met welke bedrijfsgevoelige informatie – denk aan prijsstellingen, klantinformatie en strategische kennis – de werknemers in hun functie te maken kregen. Het ging hier om essentiële bedrijfsinformatie die concurrentiegevoelig was. De rechters vonden het dan ook begrijpelijk  dat de werkgevers deze informatie wilden beschermen en onderkenden dat er hierdoor sprake was van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Wel werd de duur van het concurrentiebeding in beide zaken gematigd.
Rechtbank Gelderland, 9 februari 2016, ECLI (verkort): 1385
Rechtbank Midden-Nederland, 19 februari 2016, ECLI (verkort):
1216