Hoe lang is een concurrentiebeding geldig?

6 januari 2014 | Door redactie

Spreekt u een concurrentiebeding af in de arbeidsovereenkomst van uw werknemer, dan moet u hierin ook afspreken hoe lang dit beding geldig is. De gebruikelijke duur van een concurrentiebeding is één à twee jaar. Houdt u een langere termijn aan, dan kan de rechter de maximale duur van het beding beperken.

Wilt u voorkomen dat een werknemer na zijn dienstverband vertrouwelijke informatie meeneemt naar de concurrent, dan kunt u een concurrentiebeding met hem afspreken. U spreekt dan af dat de werknemer na zijn dienstverband binnen een bepaalde periode niet bij concurrerende organisaties mag werken. De meeste werkgevers nemen het concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. U mag dit beding echter ook opnemen in het personeelsreglement, zolang de werknemer ervoor tekent dat hij bekend is met de inhoud van het beding.
Bij het opstellen van het concurrentiebeding is het belangrijk dat u aangeeft hoe lang het beding geldig is. Dit zal onder andere afhangen van de duur van het dienstverband, maar houd hierbij een maximale duur aan van één tot twee jaar. Wees ook duidelijk over het soort werkzaamheden dat een werknemer na zijn dienstverband niet mag verrichten en voor welk geografisch gebied dit geldt.

Concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding

Misschien bent u bij aanvang van het dienstverband van een werknemer een concurrentiebeding overeengekomen, maar vindt u later toch dat dit beding te zwaar is. U kunt het concurrentiebeding dan omzetten in een relatiebeding. U verbiedt de werknemer dan niet om in dienst te treden bij concurrerende organisaties, maar wel dat hij contact onderhoudt met uw relaties of klanten. Hoe u dit doet, leest u in de vaktool ‘Een concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding.’