Relatiebeding leidt tot € 20.000 boete

26 november 2015 | Door redactie

Als een ex-werknemer zijn best doet om zich aan een relatiebeding te houden maar het desondanks schendt, kan hij geconfronteerd worden met een hoge boete. Dit blijkt uit een zaak bij de rechtbank in Den Bosch.

In de zaak stond in een beëindigingsovereenkomst (tool) van een werknemer geen concurrentiebeding, maar een relatiebeding (tool). Hij mocht daardoor een jaar lang geen relaties benaderen en er was ook een duidelijke bijlage waarin stond om welke relaties het ging. Het kon natuurlijk ook gebeuren dat de relaties contact opnamen met de werknemer. In dat geval moest de werknemer een e-mail – die was opgesteld door de werkgever – sturen naar de relatie, met de werkgever in de cc. Op elke overtreding stond een boete van € 10.000.

Eén keer de fout in en direct € 10.000 armer

Toen de werknemer eenmaal uit dienst was, werd hij meerdere keren benaderd door relaties. Hij verstuurde de opgestelde mail, maar vergat één keer om de werkgever in de cc op te nemen. Ook gaf de werknemer toe dat hij de mail niet had verstuurd naar een andere relatie. Volgens de werkgever leverde dat twee overtredingen op van het relatiebeding en moest de werknemer daarom een boete betalen van € 20.000.

Rechter volgt regels uit het relatiebeding

De rechter was het met de werkgever eens dat het relatiebeding twee keer was overtreden en dat de werknemer een boete van € 20.000 moest betalen. Daarbij maakte het geen verschil dat de werknemer andere relaties wel netjes de e-mail met cc had gestuurd.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI (verkort): 6106