Geldt een LinkedIn-connectie maken als overtreding van relatiebeding?

26 juli 2019

Overtreedt mijn ex-medewerker het relatiebeding als hij een LinkedInconnectie aangaat met een belangrijke zakenrelatie?

Het arbeidsrecht noemt het gebruik van LinkedIn of social media in het algemeen niet expliciet. Er zijn echter wel verschillende rechtszaken geweest waarin vergelijkbare situaties voorkwamen. Enkele jaren geleden oordeelde de rechter in het voordeel van een boze werkgever die zag dat een ex-werknemer, binnen een jaar na uitdiensttreding, via LinkedIn contact had met een belangrijke klant van de ex-werkgever. Volgens de rechter was er – wie de uitnodiging via LinkedIn dan ook had gestuurd – sprake van een overtreding van het relatiebeding. Het kan dus lonen om uw ex-medewerker aan zijn jasje te trekken en de boete op te eisen die u eventueel heeft gekoppeld aan het overtreden van het relatiebeding. Overigens betekent dit zeker niet dat een rechter in alle gevallen een LinkedIn-connectie als overtreding van het concurrentiebeding ziet.

Voor de wet is een relatiebeding hetzelfde als een concurrentiebeding. Onder de huidige wet mag u alleen nog een relatiebeding opnemen in contracten voor onbepaalde tijd. Voor een relatiebeding in tijdelijke contracten heeft u een zwaarwegend bedrijfsbelang nodig.

Vaststellingsovereenkomst

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden maakt u afspraken met de werknemer in een vaststellingsovereenkomst. Vaak verleent u elkaar hierin finale kwijting: u kunt buiten deze afspraken niets meer van elkaar eisen. Leg daarom in de vaststellingsovereenkomst nogmaals het relatiebeding vast.Meer informatie over het opstellen van goede bedingen voor de arbeidscontract vindt u in de toolbox Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op.