Hoe zit het met het concurrentiebeding bij thuiswerken?

15 januari 2021

Vanwege corona werken onze werknemers voornamelijk thuis en dat zal ook straks de tendens zijn. Hoe zit het dan met het geografisch bereik uit het concurrentiebeding?

De werkgever bepaalt in een concurrrentiebeding dat de werknemer na vertrek gedurende een bepaalde tijd niet bij een concurrent in de omgeving mag gaan werken. Doet de werknemer dat toch, dan kan de ex-werkgever hem sommeren om te stoppen met het overtreden van het beding. Doet de werknemer dat niet, dan kan hij – als deze maatregel in het concurrentiebeding is opgenomen – de werknemer een boete opleggen.

Het concurrentiebeding moet qua inhoud een aantal zaken bevatten, namelijk: bij welke ondernemingen de werknemer na uitdiensttreding niet mag werken, binnen welk gebied het verbod geldt en gedurende welke periode het beding geldt.

Formulering

Het is verstandig om dat geografische bereik zorgvuldig vast te leggen. Werkt een werknemer namelijk voornamelijk vanuit huis, dan is het beding mogelijk niet van toepassing op hem. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 oktober 2018 (ECLI (verkort): 9121).

Een webshopmanager wisselde van baan en ging aan de slag bij een concurrent. De ex-werkgever wees hem op het concurrentiebeding, maar de werknemer beargumenteerde dat dat niet geldig was. De werknemer mocht namelijk wel in dienst treden bij de concurrent: in beding stond een verbod hierop niet beschreven. Daarnaast werd weliswaareen straal van 30 km genoemd vanaf het oude hoofdkantoor waarbinnen de ex-werknemer niet mocht werken. Maar dat was niet het geval, zolang de werknemer vanuit huis werkte. De plaats waar de werkzaamheden feitelijk plaatsvinden is doorslaggevend. Pas dus op met de formulering in het concurrentiebeding!

Uiteindelijk ging het hof overigens niet in de motivatie van de werknemer mee, omdat de werknemer ook een passende positie bij een ander bedrijf had kunnen vinden dat geen directe concurrent was.