Mag een oud-medewerker onze relaties gaan bedienen als zzp’er?

2 juli 2020

Eén van onze collega’s gaat de organisatie verlaten. Hij wil als zzp’er onze relaties gaan bedienen waarmee hij goede contacten heeft opgebouwd in de loop der jaren. Kan dat zomaar?

Dat is niet altijd zonder meer toegestaan. Allereerst gaat het hier om gegevens van relaties die eigendom zijn van uw organisatie. Die moeten in principe worden teruggegeven bij ontslag. Net als alle andere zaken die een ex-werknemer van uw organisatie in bruikleen of ter beschikking had, zoals een smartphone, laptop of leaseauto. Maar het is nauwelijks te voorkomen dat de teruggegeven relatiegegevens ook nog als een kopie voor de ex-werknemer beschikbaar zijn.

Geheimhoudingsclausule en concurrentiebeding

Daarnaast kan er sprake zijn van geheimhoudingsclausules of een concurrentiebeding in het arbeidscontract op grond waarvan hij niet zomaar die relatiegegevens mag gebruiken. Werkgevers doen dat vaak om te voorkomen dat een ex-werknemer een directe concurrent van de eigen organisatie wordt. Dat moet dan wel correct geformuleerd zijn in de arbeidsovereenkomst, inclusief een bepaalde duur dat zo’n beding geldig is.

Maar u hoeft een ex-werknemer niet te allen tijde aan zulke afspraken te houden. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw werknemer zelfstandig verder gaat en u vindt dat hij ook een kans moet hebben op de markt. In sommige gevallen is het mogelijk om samen nieuwe afspraken op papier te zetten of het concurrentiebeding af te kopen.

Procedure vóór ontslag

De vertrekkende collega kan ook – vóórdat hij ontslag neemt – een procedure starten bij de kantonrechter om de bestaande afspraken met uw organisatie aan te passen. De rechter weegt de belangen af en kan bijvoorbeeld een concurrentiebeding ongedaan maken als dit de zzp’er in spe geen mogelijkheden geeft om opdrachten te werven. Ook matiging van boetes of andere afspraken kunnen het gevolg zijn van zo’n gerechtelijke procedure.