Boos reageren bij ruzie manager soms beter

4 maart 2015 | Door redactie

Wat doet u als uw manager boos is: in uw schulp kruipen en u gedeisd houden of wordt u ook boos? Uit onderzoek blijkt dat als u er een goed gevoel aan over wilt houden, u beter boos terug kunt reageren. Anders voelt u zich vooral slachtoffer.

Hoewel u waarschijnlijk is geleerd om geen ruzie te zoeken, conflicten te voorkomen en u niet door uw emoties te laten leiden, kunt u dit advies soms beter in de wind slaan. Als uw manager boos is en daardoor vijandig reageert, kunt u het beste op dezelfde manier terug reageren. Dat zou blijken uit Amerikaans onderzoek van hr-professor Benett Tepper. Dat we van jongs af aan leren dat het beter is om niet terug te slaan, betekent nog niet dat dat ook altijd de beste optie is. Werknemers tegen wie wordt geschreeuwd of die belachelijk worden gemaakt door hun manager, voelen zich beter als ze van zich afbijten en boos terug reageren.

Boos reageren geen nadelige gevolgen

Natuurlijk is een situatie zonder conflicten tussen manager en medewerker beter, maar is er eenmaal ruzie, dan is het voor de medewerker het beste om ook boos te reageren. Dat zorgt ervoor dat hij zich beter voelt dan wanneer hij alles maar over zich heen laat komen en zich beheerst. Werknemers die bij een conflict niet vijandig terug reageren, ervaren meer negatieve gevoelens door de ruzie. Uit het onderzoek bleek, dat medewerkers die voor zichzelf opkwamen en ook boos reageerden, tevredener waren met hun baan en bovendien geen nadelige gevolgen ondervonden van het conflict. Het heeft dus geen zin om uit angst voor eventuele consequenties, alles lijdzaam te ondergaan. Dan overheerst het gevoel dat u slachtoffer bent.