Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

31 januari 2024 | Door redactie

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het van belang om te weten in welke fase het zich bevindt.

Op de werkvloer willen weleens conflicten ontstaan, tussen werknemers onderling of tussen werknemers en hun leidinggevende of bestuurder. Een conflict kent verschillende fasen. Deze fasen zijn bepalend voor de conflicthantering.

Conflicten kennen vijf stadia

De fase waarin een conflict zich bevindt bepaalt welke aanpak het beste werkt om tot een oplossing te komen. Hoe sneller, hoe beter.  

  • Het begin: er is sprake van een conflict zodra één van de partijen het als zodanig ervaart. Het conflict is vaak nog verborgen voor de buitenwereld. Het is dus lastig om signalen op te pikken (artikel), maar niet onmogelijk. Let goed op zodat eventuele gedragsveranderingen opvallen.  
  • Sluimerend conflict: werknemers kunnen aanvaringen hebben, maar het gaat dan vaak nog om inhoudelijke zaken en standpunten. Werknemers komen echter steeds meer tegenover elkaar te staan, standpunten verharden en de communicatie wordt feller. Benoem wat er gebeurt en vraag wat er speelt. Probeer begrip te kweken voor elkaars standpunten en belangen.  
  • De verharding: de standpunten en de houding verharden, de oplossingsgerichtheid is ver te zoeken. Vaak zoeken partijen in deze fase medestanders die hun opvatting steunen. Besteed aandacht aan de emoties die komen bovendrijven. Pas als de emoties afnemen, ontstaat er weer ruimte om samen naar een oplossing te zoeken.
  • Escalatie: niemand houdt nog rekening met elkaar. De partijen zijn ervan overtuigd dat hun eigen idee het enige juiste is. Het gaat niet meer (alleen) om de inhoud, maar om allerlei emoties. Werknemers kunnen elkaar gaan ontlopen en ultimatums stellen. U moet van goeden huize komen om het conflict nu nog op te lossen. Schakel eventueel een professional in die de werknemers kan begeleiden en coachen, denk aan mediation (tool).
  • Alles of niets: partijen willen alleen maar winnen, niemand zoekt naar een oplossing, er is geen compromis of middenweg meer mogelijk. De partijen zijn er alleen nog op uit om de ander schade (zoals ontslag) te berokkenen en zien elkaar niet meer als persoon. Conflicten in deze fase eindigen vaak met een gang naar de rechter.

 

Meer informatie over arbeidsconflicten vindt u in de toolbox Zo zorgt u voor een organisatie zonder arbeidsconflicten.