Ondernemingsraden trekken aan bel bij conflict

21 december 2016 | Door redactie

Veel ondernemingsraden schakelen hulp in bij een conflict, blijkt uit een onderzoek van de Sociaal-economische raad (SER). 61% van de respondenten kreeg in de afgelopen vijf jaar te maken met een conflict. Veel van hen schakelden externe hulp in.

Die hulp vonden zij in de vorm van adviesverleners, zoals adviseurs, opleiders, vakbonden en advocaten. Ook klopten ondernemingsraden aan bij geschillenbeslechters, zoals rechters, arbiters, mediators en de bedrijfscommissie. Soms riep de OR de hulp in van iemand binnen de organisatie, maar meestal werd advies of hulp van buiten de organisatie ingewonnen. Ook blijkt uit de enquête (pdf) dat sommige conflicten (tool) onopgelost blijven, omdat de OR de relatie met de bestuurder niet onder druk wilde zetten.

Aantal zaken bij de bedrijfscommissie vermindert

Het aantal bemiddelingszaken bij de bedrijfscommissie is flink afgenomen. Dat komt deels door de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in 2013 (tool), waardoor een OR niet meer verplicht is de gang naar de bedrijfscommissie te maken voordat hij naar de rechter te stapt. Van de ondernemingsraden die aanklopten bij geschillenbeslechters, deed een derde de afgelopen vijf jaar een beroep op de bedrijfscommissie.