Ook na beroepsprocedure moet OR met bestuurder door

17 december 2021 | Door redactie

Ontstaat er tussen de ondernemingsraad (OR) en bestuurder een geschil over bijvoorbeeld een adviesprocedure, dan kan de bedrijfscommissie, een kantonrechter of de Ondernemingskamer (OK) soms uitkomst bieden. De aard van het conflict bepaalt de route.

Zowel de OR als de bestuurder kan bij een conflict een beroepsprocedure starten (infographic). Het is verstandig om zo’n beroepsprocedure alleen te starten als het écht nodig is. Ook na het uitvechten van zo’n geschil, moeten OR en bestuurder immers nog samen door één deur. Is de relatie tussen OR en bestuurder beschadigd, dan werkt dat door in elk overleg dat OR en bestuurder met elkaar voeren. Dat bemoeilijkt het om samen toe te werken naar een verstandig en afgewogen besluit. In die zin is bemiddeling door de bedrijfscommissie vaak een goede manier om een prettige samenwerking met de bestuurder te behouden of om de relatie zelfs te verbeteren. Hoe dan ook is het voor de OR van belang om ervoor te zorgen dat de aandacht voor de inhoud niet verloren gaat. Steggelen over alleen de spelregels is niet aan te raden.

Verschil tussen bedrijfscommissie, rechter en Ondernemingskamer

De stap naar de bedrijfscommissie, de rechter of de OK is één van de machtsmiddelen van de OR (artikel) om tot goede medezeggenschap in de organisatie te komen. Het belangrijkste verschil tussen bemiddeling door de bedrijfscommissie van de SER (artikel) en een uitspraak van de rechter is dat de bedrijfscommissie zoekt naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen en dat de rechter doorgaans één van de twee partijen in het gelijk stelt. Dat betekent dat er altijd één partij het nakijken heeft.
De Ondernemingskamer zal geen oordeel geven over de juistheid van een besluit, maar over de rechtmatigheid. De OK toetst vooral of de adviesprocedure en alles wat daarmee samenhangt op een juiste manier is verlopen. De OK buigt zich dus met name over de vraag of de ondernemer of bestuurder in redelijkheid zijn besluit heeft kunnen nemen of dat de OR in redelijkheid zijn advies heeft kunnen geven. Is de adviesprocedure goed gevolgd? Is de OR op een juiste manier geïnformeerd en is het OR-advies voldoende meegewogen in het definitieve besluit?