Vijf manieren om conflicten aan te pakken

30 mei 2016 | Door redactie

Op de werkvloer ontstaan wel eens conflicten. Het is dan vaak aan de leidinggevenden om in te grijpen en te voorkomen dat het conflict volledig escaleert. Volgens het Thomas Kilmann Instrument voor Conflicthantering (TKI) zijn er vijf verschillende conflictstijlen.

Leidinggevenden doen er goed aan om  conflicten op de werkvloer tijdig aan te pakken.  De kans is dan het kleinst dat een conflict volledig uit de hand loopt en de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord raakt. Volgens het Thomas Kilmann Instrument voor Conflicthantering (TKI) zijn er vijf manieren om een conflict te benaderen. Welke stijl van conflicthantering het beste uitpakt, is afhankelijk van de specifieke situatie en zal dus steeds verschillen. Welke conflictstijl hanteert u? 

De voor-en nadelen van verschillende conflictstijlen

Iedere stijl heeft zijn eigen doel en voor- en nadelen. De vijf conflictstijlen van Kilmann zijn:

 • doordrukken;
  Het doel is om te ‘winnen’. Deze stijl is weggelegd voor degenen die van nature assertief zijn. Het komt komt vooral goed van pas in situaties waarbij een snelle en duidelijke oplossing absoluut nodig is.
 • vermijden; 
  Deze stijl is meer weggelegd voor de minder assertieven en heeft als doel om het conflict te vertragen. Deze manier van conflicthantering werkt goed bij conflicten die de moeite van het ‘vechten’ eigenlijk niet waard zijn,  als de betrokken partijen tijd nodig hebben om af te koelen of als een conflict niet te winnen lijkt te zijn.
 • compromis zoeken;
  Deze stijl zit wat betreft assertiviteit en bereidwilligheid in het midden en heeft als doel om de gulden middenweg te vinden. Deze conflictstijl past bij conflicten die belangrijk genoeg zijn om naar een oplossing te zoeken, maar die het niet waard zijn om de strijd te laten escaleren.
 • exploreren;
  De stijl past bij mensen die zowel assertief als bereidwillig zijn. Het doel is om samen een win-winsituatie te vinden. Om echter alle betrokken partijen echt tevreden te kunnen stellen, is grondig onderzoek nodig naar de achtergronden van het conflict. Deze manier van conflicthantering kost daardoor veel tijd en energie maar levert wel een optimale oplossing.
 • toegeven;
  Vooral voor degenen die niet assertief en erg bereidwillig zijn. Het doel is om het conflict zo snel mogelijk te beëindigen maar leidt niet per se tot de beste oplossing. Het kan ook helpen om betrokken partijen even af te laten koelen.