Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een conflict?

10 juli 2019

Momenteel speelt er een conflict binnen de organisatie. Moet ik mij daar als bestuurder in mengen? Zo ja, wat is zijn de do’s en don’ts als bestuurder?

Als er binnen uw organisatie een conflict is of dreigt, is het belangrijk om als bestuurder een signaal af te geven. U kunt een conflict het best op een constructieve manier benaderen. Laat u dus niet verleiden tot oeverloze discussies over wie er is begonnen, maar bekijk direct de oplossingen.

De basishouding moet respectvol zijn

De basis voor interne communicatie in conflictsituaties is respect. Als alle betrokkenen elkaar met respect benaderen, is een conflict al bijna voorbij. Het oplossen van een conflict begint met achterhalen wat er precies aan de hand is. Als u een conflict of een conflict in wording heeft gesignaleerd, moet u te weten komen wat de aard is van het conflict. U probeert via zowel de verticale als de horizontale communicatierichting te ontdekken wat er precies aan de hand is. Verticaal wil zeggen langs de lijnen van het organogram van uw organisatie. Horizontaal communiceren gebeurt onder werknemers die hiërarchisch gezien op hetzelfde niveau zitten. Bij het achterhalen van de aard van het conflict moet u roddels en geruchten kunnen onderscheiden van het werkelijke verhaal. Het is daarom vooral verstandig om op zoek te gaan naar de hoofdrolspelers van het conflict. Hierbij moet u zich als bestuurder – zeker in eerste instantie – nooit partijdig opstellen. Als u namelijk één kant van het verhaal aanhangt, is de kans groot dat de andere partij zich al bij voorbaat verloren voelt. En dan bent u alleen maar verder van huis.

Ervaring speelt een rol bij conflicthantering

Het succesvol oplossen van conflicten is geen kwestie van het volgen van een stappenplan, maar een kwestie van kennis over de betrokken personen en de organisatie. U heeft mogelijk al ervaring met conflicten oplossen. In dat geval kunt u op basis van die ervaring een heel eind komen.