Conflicthantering

Waar mensen samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Dat is niet alleen het geval tussen werknemers onderling; werknemers kunnen ook een conflict krijgen met hun leidinggevende, met een zakenrelatie of met een klant. Iedereen gaat wel anders met conflicten om, en het is de kunst om hier goed op in te spelen. Inzicht in verschillende conflictstijlen is sowieso handig. Mensen hebben namelijk vaak een eigen voorkeursstijl die zij van nature het meest gebruiken. Om strategisch met conflicten te kunnen omgaan, is het handig om soms bewust voor een andere stijl te kiezen.

Overigens hoeft een conflict niet altijd negatief te zijn. Als er op een goede manier met het conflict wordt omgegaan, kan dit soms zelfs leiden tot een betere samenwerking.

Nieuws

Naar de rechter door conflict rond thuiswerken

29-02-2024

Dat er vooralsnog geen wettelijk recht op thuiswerken komt, betekent niet dat werkgevers een verzoek tot thuiswerken van een werknemer zonde...

Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

31-01-2024

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het van bela...

Omgaan met conflicten en weerstand

11-10-2023

Hoogopgeleiden moeten vooral hun zachte competenties ontwikkelen. Aan zachte competenties blijkt wereldwijd een tekort te zijn. Een leidingg...

Voer de druk op de bestuurder op!

14-07-2023

De OR heeft de mogelijkheid om voor conflicten op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de bedrijfscommissie en naar de rechte...