Conflicthantering

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Dat is niet alleen het geval tussen werknemers onderling. Werknemers kunnen ook een conflict hebben met hun leidinggevende of met een zakenrelatie of klant. Iedereen gaat weer anders met conflicten om. Het is de kunst om hierop in te spelen. Inzicht in verschillende conflictstijlen kan hierbij handig zijn. Mensen hebben vaak een eigen voorkeurstijl die zij van nature het meest gebruiken. Om strategisch met conflicten om te kunnen gaan, is het handig om soms bewust voor een andere stijl te kiezen.
Overigens hoeft een conflict niet altijd negatief te zijn. Als er op een goede manier met het conflict wordt omgegaan, kan dit soms zelfs leiden tot een betere samenwerking.

Uitgelicht

Vijf manieren om conflicten aan te pakken

Op de werkvloer ontstaan wel eens conflicten. Het is dan vaak aan de leidinggevenden om in te grijpen en te voorkomen dat het conflict...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 30-05-2016

Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 12-09-2016

Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een...

Momenteel speelt er een conflict binnen de organisatie. Moet ik mij daar als bestuurder in mengen? Zo ja, wat is zijn de do’s...

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 10-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Conflicten op het werk oplossen

Conflicthantering 7 minuten | 08-10-2021

De meeste conflicten lossen zich op zonder een ziekmelding, dus in en door de organisatie zelf. In naar schatting 10% van de gevallen leidt...

Bedrijfscommissie bemiddelt in conflict over voorzittersverkiezing

Conflicthantering 5 minuten | 21-09-2021

De OR van een onderwijsinstelling wilde graag een nieuwe OR-voorzitter kiezen. Er ontstond binnen de OR echter een conflict over de uitslag...

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding

Ontslag 6 minuten | 24-06-2021

Een verstoorde arbeidsverhouding is regelmatig de oorzaak van een ontbindingsverzoek. Maar met welke aandachtspunten moet u als werkgever re...

Infographics

Geen coronaconflicten op de werkvloer!

Conflicthantering Publicatiedatum 04-10-2021

Het is voor veel werknemers van organisaties spannend om bij het ‘nieuwe normaal’ weer terug te keren op de werkvloer. De onderlinge contactmomenten, de verschillende...

Beroepsprocedure OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 25-03-2021

Zowel uw bestuurder als uw OR kan in geval van een conflict waar u niet samen uitkomt een beroepsprocedure starten. De aard van het conflict bepaalt de route.

Vaardigheden van een OR-lid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 08-10-2020

De OR heeft een spilfunctie binnen de organisatie. Hierdoor komt er van alles op de OR af. Veranderingen in de organisatie, belangen van werknemers of maatregelen vanuit...

Vraag en antwoord

Heeft de AVG iets veranderd aan de bewaartermijnen?
Bewaartermijnen van de gegevens vloeien hoofdzakelijk voort uit wetgeving, zoals de Belasting- en Archiefwet. De volgende termijnen gelden: Fiscale basisgegevens: de basisgegevens uit uw administratie, zoals de in- en verkoopadministratie, moet u minimaal 7 jaar bewaren op grond van... Lees het hele antwoord