Incompany-training Aansluiting tussen HR en salarisadministratie voor Facilicom

Hieronder vindt u het lesmateriaal. Wij adviseren u de Hand-outs van de presentatie (document 01) in print mee te nemen naar de training. De overige documenten dienen als naslagwerk.

pdf bestand  01 Hand-outs presentatie
pdf bestand  02 Wetsvoorstel wet arbeidsmarkt in balans inclusief memorie van toelichting
pdf bestand  03 Factsheet oproepcontracten+wgs
pdf bestand  04 Kennisdocument Wtl5.0
pdf bestand  05 Aandachtspunten bij het opstellen van een autoregeling
pdf bestand  06 Handleiding AVG
pdf bestand  07 HBLB - H8 Eindheffing WKR berekenen
pdf bestand  08 Cafetariasysteem
pdf bestand  09 Factsheet transitievergoeding


Wij wensen u een leerzame dag!