Aanpak belastingontwijking moet internationaal

10 november 2014 | Door redactie

Nederland is als vestigingsland erg aantrekkelijk voor internationale ondernemingen. Door de activiteiten goed te structureren kunnen grote ondernemingen eenvoudig zo min mogelijk belasting betalen. Uit een rapport van Algemene Rekenkamer blijkt dat Nederland met zijn fiscale regels toch niet uit de pas loopt. Wil belastingontwijking worden tegengegaan, dan zal er dus internationaal tot afspraken moeten worden gekomen.

Voor internationale ondernemingen kan Nederland fiscaal erg voordelig zijn, omdat ze kunnen profiteren van de volgende fiscale regelingen:

  • Geen dubbele belasting over in het buitenland ontstane winst.
  • Er geldt geen bronbelasting op rente en royalty’s.
  • Nederland heeft met 94 landen in belastingverdragen afspraken gemaakt.
  • Het is mogelijk om vooraf zekerheid te krijgen over de belastingheffing.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar belastingontwijking. Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de fiscale regelgeving in Nederland vergelijkbaar is met de regels in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Op basis van het rapport concludeert staatssecretaris Wiebes van Financiën dat ons land dus niet uit de pas loopt met andere Europese landen.

Internationaal overleg over belastingontwijking

De Algemene Rekenkamer geeft ook aan dat deze fiscale regels nadelig zijn voor het midden- en kleinbedrijf en voor ontwikkelingslanden. Het midden- en kleinbedrijf heeft deze mogelijkheden namelijk niet, omdat ze veel kleiner zijn en vaak ook alleen nationaal actief. De regels kunnen voor ontwikkelingslanden ook nadelig zijn, omdat ze meestal lagere bronbelastingtarieven hebben afgesproken in belastingbedragen. Er is volgens de Algemene Rekenkamer internationaal overleg nodig om deze belastingontwijking aan te pakken en de nadelige effecten weg te nemen. In de Tweede Kamer is al aangedrongen op een debat met de staatssecretaris.